تبلیغات
نماز جانان - مبطلات نماز

امار و اطلاعات

  کل بازدید:
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل پست ها :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :
تبادل لوگو
 
No Image
مبطلات نماز پیوند ثابت
١١٢٦ دوازده چیز نماز را باطل مى‏كند و آنها را مبطلات مى‏گویند: اول : آنكه در بین نماز یكى از شرطهاى آن از بین برود مثلا در بین نماز بفهمد مكانش غصبى است. دوم: آنكه در بین نماز عمدا یا سهوا یا از روى ناچارى، چیزى كه وضو یا غسل را باطل مى‏كند پیش آید، مثلا بول از او بیرون آید. ولى كسى كه نمى‏تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، اگر چه در بین نماز بول یا غائط از او خارج شود چنانچه به دستورى كه در احكام وضو گفته شد رفتار نماید، نمازش باطل نمى شود. و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد، نمازش صحیح است.


١١٢٧ كسى كه بى‏اختیار خوابش برده اگر نداند كه در بین نماز خوابش برده یا بعد از آن بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند ولى اگر تمام شدن نماز را بداند و شك كند كه خواب در بین نماز بوده یا بعد نمازش صحیح است.

١١٢٨ اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شك كند كه بعد از نماز بوده یا در بین نماز یادش رفته كه مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است.

١١٢٩ اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شك كند كه در سجده آخر نماز است‏یا در سجده شكر باید آن نماز را دوباره بخواند.

سوم: از مبطلات نماز آن است كه مثل بعض كسانى كه شیعه نیستند دستها را روى هم بگذارد.

١١٣٠ هرگاه براى ادب دستها را روى هم بگذارد اگرچه مثل آنها نباشد بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، ولى اگر از روى فراموشى یا ناچارى یا براى كار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روى هم بگذارد اشكال ندارد.

چهارم: از مبطلات نماز آن است كه بعد از خواندن حمد آمین بگوید ولى اگر اشتباها از از روى تقیه بگوید، اشكال ندارد.

پنجم: از مبطلات نماز آن است كه عمدا یا از روى فراموشى پشت به قبله كند، یا به طرف راست‏یا چپ قبله برگردد، بلكه اگر عمدا بقدرى برگردد كه نگویند رو به قبله است، اگر چه به طرف راست‏یا چپ نرسد، نمازش باطل است.

١١٣١ اگر عمدا همه صورت را به طرف راست‏یا چپ قبله برگرداند نمازش باطل است، بلكه اگر سهوا هم صورت را به این مقدار برگرداند احتیاط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند و لازم نیست كه نماز اول را تمام نماید،ولى اگر سر را كمى بگرداند عمدا باشد یا اشتباها نمازش باطل نمى‏شود.

ششم: از مبطلات نماز آن است كه عمدا كلمه‏اى بگوید كه از آن كلمه قصد معنى كند، اگر چه معنى هم نداشته باشد و یك حرف هم باشد، بلكه اگر قصد هم نكند، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند در صورتى كه دو حرف یا بیشتر باشد. ولى اگر سهوا بگوید، نماز باطل نمى‏شود.

١١٣٢ اگر كلمه‏اى بگوید كه یك حرف دارد چنانچه آن كلمه معنى داشته باشد مثل (ق) كه در زبان عرب به معناى این است كه «نگهدارى كن‏» چنانچه معنى آن را بداند و قصد آن را نماید نمازش باطل مى‏شود، بلكه اگر قصد معناى آن را نكند ولى ملتفت معناى آن باشد احتیاط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند.

١١٣٣ سرفه كردن و آروغ زدن و آه كشیدن در نماز اشكال ندارد ولى گفتن آخ و آه و مانند اینها كه دو حرف است اگر عمدى باشد نماز را باطل مى‏كند.

١١٣٤ اگر كلمه‏اى را به قصد ذكر بگوید، مثلا به قصد ذكر بگوید: «الله اكبر» ودر موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چیزى را به دیگرى بفهماند اشكال ندارد ولى چنانچه به قصد این كه چیزى به كسى بفهماند بگوید اگرچه قصد ذكر هم داشته باشد نماز باطل مى‏شود.

١١٣٥ خواندن قرآن در نماز غیر از چهار سوره‏اى كه سجده واجب دارد و در احكام جنابت گفته شد و نیز دعا كردن در نماز اشكال ندارد اگر چه به فارسى یا زبان دیگر باشد.

١١٣٦ اگر چیزى از حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمدا یا احتیاطا چند مرتبه بگوید اشكال ندارد.

١١٣٧ در حال نماز انسان نباید به دیگرى سلام كند و اگر دیگرى به او سلام كند باید طورى جواب دهد كه سلام مقدم باشد مثلا بگوید: «السلام علیكم‏» یا «سلام علیكم‏» و نباید «علیكم السلام‏» بگوید.

١١٣٨ انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فورا بگوید و اگر عمدا یا از روى فراموشى جواب سلام را به قدرى طول دهد كه اگر جواب بگوید جواب آن سلام حساب نشود چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در نماز نباشد جواب دادن واجب نیست.

١١٣٩ باید جواب سلام را طورى بگوید كه سلام كننده بشنود، ولى اگر سلام كننده كر باشد چنانچه انسان بطور معمول جواب او را بدهد كافى است.

١١٤٠ نمازگزار جواب سلام را به قصد جواب بگوید نه به قصد دعا.

١١٤١ اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز یعنى بچه‏اى كه خوب و بد را مى‏فهمد به نمازگزار سلام كند نمازگزار باید جواب او را بدهد.

١١٤٢ اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد معصیت كرده، ولى نمازش صحیح است.

١١٤٣ اگر كسى به نمازگزار غلط سلام كند به طورى كه سلام حساب نشود جواب او واجب نیست.

١١٤٤ جواب سلام كسى كه از روى مسخره یا شوخى سلام مى‏كند واجب نیست و احتیاط واجب آن است كه در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان بگوید:«سلام‏» یا فقط «علیك‏».

١١٤٥ است، ولى اگریكى از آنان جواب دهد كافى است.

١١٤٦ اگر كسى به عده‏اى سلام كند و كسى كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته، جواب دهد باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است.

١١٤٧ اگر به عده‏اى سلام كند و كسى كه بین آنها مشغول نماز است‏شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته یا نه نباید جواب بدهد و همچنین است اگربداند قصد او را هم داشته ولى دیگرى جواب سلام را بدهد، اما اگر بداند كه قصد اورا هم داشته و دیگرى جواب ندهد باید جواب او را بگوید.

١١٤٨ سلام كردن مستحب است و خیلى سفارش شده است كه سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و كوچكتر به بزرگتر سلام كند.

١١٤٩ اگر دو نفر با هم به یكدیگر سلام كنند بر هر یك واجب است جواب سلام دیگرى را بدهد.

١١٥٠ در غیر نماز مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید مثلا اگر كسى گفت: «سلام علیكم‏» در جواب بگوید: «سلام علیكم و رحمة الله‏».

هفتم: از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدى است و چنانچه سهوا هم با صدا بخندد یا عمدا لبخند بزند نمازش باطل نمى‏شود.

١١٥١ اگر براى جلوگیرى از صداى خنده حالش تغییر كند مثلا رنگش سرخ شود چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود باید نمازش را دوباره بخواند.

هشتم: از مبطلات نماز آن است كه براى كار دنیا عملا با صدا گریه كند ولى اگر براى كار دنیایى بى صدا گریه كند اشكال ندارد ولى اگر از ترس خدا یا براى آخرت گریه كند آهسته باشد یا بلند اشكال ندارد بلكه از بهترین اعمال است.

نهم: از مبطلات نماز كارى است كه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن و به هوا پریدن و مانند اینها كم باشد یا زیاد عمدا باشد یا از روى فراموشى ولى كارى كه صورت نماز را به هم نزنند مثل اشاره كردن به دست اشكال ندارد.

١١٥٢ اگر در بین نماز به قدرى ساكت بماند كه نگویند نماز مى‏خواند نمازش باطل مى‏شود.

١١٥٣ اگر در بین نماز كارى انجام دهد یا مدتى ساكت‏شود و شك كند كه نماز به‏هم خورده یا نه، نمازش صحیح است. دهم: از مبطلات نماز خوردن و آشامیدن است، اگر در نماز طورى بخورد یا بیاشامد كه نگویند نماز مى‏خواند.

١١٥٤ احتیاط واجب آن است كه در نماز هیچ چیز نخورد و نیاشامد چه موالات نماز به هم بخورد یا نخورد و چه بگویند نماز مى‏خواند یا نگویند.

١١٥٥ اگر در بین نماز غذایى را كه لاى دندانها مانده فرو ببرد نمازش باطل نمى‏شود و اگر قند یا شكر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود نمازش اشكال پیدا مى‏كند. یازدهم: از مبطلات نماز شك در ركعتهاى نماز دو ركعتى یا سه ركعتى یا در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است. دوازدهم: از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمدا یا سهوا كم یا زیاد كند، یا چیزى را كه ركن نیست عمدا كم یا زیاد نماید.

١١٥٦ اگر بعد از نماز شك كند كه در بین نماز كارى كه نماز را باطل مى‏كند انجام داده یا نه، نمازش صحیح است.

نظرات() | نوشته: امید طاهرنژاد | دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 | ادامه مطلب...

 
صفحات دیگر
 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

درباره ما


لوگو

لوگو

تبادل لوگو
No Image No Image