تبلیغات
نماز جانان - اقسام واجبات نماز: ركوع

امار و اطلاعات

  کل بازدید:
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل پست ها :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :
تبادل لوگو
 
No Image
اقسام واجبات نماز: ركوع پیوند ثابت


#06

١٠٢٢ در هر ركعت بعد از قرائت باید به اندازه‏اى خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد، و این عمل را ركوع مى‏گویند.

١٠٢٣ اگر به اندازه ركوع خم شود ولى دستها را به زانو نگذارد اشكال ندارد.

١٠٢٤ هرگاه ركوع را بطور غیر معمول بجا آورد، مثلا به چپ یا راست‏خم شود،اگر چه دستهاى او به زانو برسد صحیح نیست.


١٠٢٥ خم شدن باید به قصد ركوع باشد، پس اگر به قصد كار دیگرى مثلا براى كشتن جانور خم شود، نمى‏تواند آن را ركوع حساب كند بلكه باید بایستد و دوباره براى ركوع خم شود، و به واسطه این عمل، ركن زیاد نشده و نماز باطل نمى‏شود.

١٠٢٦ كسى كه دست‏یا زانوى او با دست و زانوى دیگران فرق دارد، مثلا دستش خیلى بلند است كه اگر كمى خم شود به زانو مى‏رسد یا زانوى او پایین‏تر از مردم دیگر است كه باید خیلى خم شود تا دستش به زانو برسد باید به انداره معمول خم شود.

١٠٢٧ كسى كه نشسته ركوع مى‏كند باید به قدرى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد، و بهتر است به قدرى خم شود كه صورت نزدیك جاى سجده برسد.

١٠٢٨ انسان هر ذكرى در ركوع بگوید كافى است ولى احتیاط واجب آن است كه به قدر سه مرتبه "سبحان الله" یا یك مرتبه "سبحان ربى العظیم و بحمده"كمتر نباشد.

١٠٢٩ ذكر ركوع باید دنبال هم و به عربى صحیح گفته شود و مستحب است آن را سه یا پنچ یا هفت مرتبه بلكه بیشتر بگویند.

١٠٣٠ در ركوع باید به مقدار ذكر واجب، بدن آرام باشد و در ذكر مستحب هم اگر آن را به قصد ذكرى كه براى ركوع دستور داده‏اند بگوید بنابر احتیاط واجب، آرام بودن بدن لازم است.

١٠٣١ اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع را مى‏گوید، بى‏اختیار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود باید بعد از آرام گرفتن بدن بنابر احتیاط واجب دوباره ذكر را بگوید ولى اگر كمى حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود، یا انگشتان را حركت دهد اشكال ندارد.

١٠٣٢ اگر پیش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گیرد عمدا ذكر ركوع را بگوید نمازش باطل است.

١٠٣٣ اگر پیش از تمام شدن ذكر واجب، عمدا سر از ركوع بردارد نمازش باطل است، و اگر سهوا سر بردارد چنانچه پیش از آنكه از حال ركوع خارج شود، یادش بیاید كه ذكر ركوع را تمام نكرده، باید در حال آرامى بدن دوباره ذكر را بگوید،و اگر بعد از آنكه از حال ركوع خارج شد، یادش بیاید، نماز او صحیح است.

١٠٣٤ اگر نتواند به مقدار ذكر در ركوع بماند در صورتى كه بتواند پیش ازآنكه از حد ركوع بیرون رود ذكر را بگوید، باید در آن حال تمام كند. و اگرنتواند، در حال برخاستن ذكر را به قصد رجاء بگوید.

١٠٣٥ اگر به واسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگیرد نماز صحیح است، ولى باید پیش از آنكه از حال ركوع خارج شود، ذكر واجب یعنى "سبحان ربى العظیم و بحمده" یا سه مرتبه " سبحان الله" را بگوید.

١٠٣٦ هرگاه نتواند به اندازه ركوع خم شود باید به چیزى تكیه دهد و ركوع كند و اگر موقعى هم كه تكیه داده نتواند به طور معمول ركوع كند باید به هر اندازه مى‏تواند خم شود و اگر هیچ نتواند خم شود باید موقع ركوع بنشیند و نشسته ركوع كند، و احتیاط مستحب آن است كه نماز دیگرى هم بخواند و براى ركوع آن با سر اشاره نماید.

١٠٣٧ كسى كه مى‏تواند ایستاره نماز بخواند اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند ركوع كند باید ایستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره كند، و اگرنتواند اشاره كند باید به نیت ركوع چشمها را هم بگذارد و ذكر آن را بگوید وبه نیت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند. و اگر از این هم عاجز است باید در قلب نیت ركوع كند و ذكر آن را بگوید.

١٠٣٨ كسى كه نمى‏تواند ایستاده یا نشسته ركوع كند و براى ركوع فقط مى‏تواند در حالى كه نشسته است كمى خم شود یا در حالى كه ایستاده است با سر اشاره كند باید ایستاده نماز بخواند و براى ركوع با سر اشاره نماید و احتیاط مستحب آن است كه نماز دیگرى هم بخواند و موقع ركوع آن بنشیند و هر قدر مى‏تواند براى ركوع خم شود.

١٠٣٩ اگر بعد از رسیدن به حد ركوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به قصد ركوع به اندازه ركوع خم شود نمازش باطل است، و نیز اگر بعداز آنكه به اندازه ركوع خم شد و بدنش آرام گرفت به قصد ركوع به قدرى خم شود كه از اندازه ركوع بگذرد و دوباره به ركوع برگردد بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است و بهتر آن است كه نماز را تمام كند و از سر بخواند.

١٠٤٠ بعد از تمام شدن ذكر ركوع باید راست بایستد و بعد از آنكه بدن آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدا پیش از ایستادن یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است.

١٠٤١ اگر ركوع را فراموش كند و پیش از آنكه به سجده برسد یادش بیاید باید بایستد بعد به ركوع رود و چنانچه به حالت‏خمیدگى به ركوع برگردد نمازش باطل است.

١٠٤٢ اگر بعد از آنكه پیشانى به زمین برسد یادش بیاید كه ركوع نكرده، بنابر احتیاط واجب باید بایستد و ركوع را بجا آورد، و نماز را تمام كند و دوباره بخواند.

١٠٤٣ مستحب است پیش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ایستاده تكبیر بگویدو در ركوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگه دارد و گردن را بكشد و مساوى پشت نگه دارد و بین دو قدم را نگاه كند و پیش از ذكر یا بعد از آن صلوات بفرستد و بعد از آنكه از ركوع برخاست و راست ایستاد، در حال آرامى بدن بگوید: "سمع الله لمن حمده".

١٠٤٤ مستحب است در ركوع زنها دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را به عقب ندهند.

نظرات() | نوشته: امید طاهرنژاد | چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 | ادامه مطلب...

 
صفحات دیگر
 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

درباره ما


لوگو

لوگو

تبادل لوگو
No Image No Image