تبلیغات
نماز جانان - احكام مسجد

امار و اطلاعات

  کل بازدید:
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل پست ها :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :
تبادل لوگو
 
No Image
احكام مسجد پیوند ثابت
٩٠٠ نجس كردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است. و هر كس بفهمد كه نجس شده است، باید فورا نجاست آن را برطرف كند. و احتیاط واجب آن است كه طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نكنند. و اگر نجس شود، نجاستش را برطرف نمایند، مگر آنكه واقف آن را جزو مسجد قرار نداده باشد.

٩٠١ اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا كمك لازم داشته باشد و پیدا نكند،تطهیر مسجد بر او واجب نیست. ولى اگر بى‏احترامى به مسجد باشد، بنابر احتیاط واجب باید به كسى كه مى‏تواند تطهیر كند اطلاع دهد.

 
٩٠٢ اگر جایى از مسجد نجس شود كه تطهیر آن بدون كندن یا خراب كردن ممكن نیست، باید آنجا را بكنند، یا اگر خرابى زیاد لازم نمى‏آید، خراب نمایند. و هزینه پركردن چاله و تعمیر خرابى بر كسى است كه مسجد را نجس كرده است و بر اشخاصى كه براى تطهیر مسجد جایى از آن را كندند یا قسمتى از آن را خراب نمودند،پر كردن جایى كه كنده‏اند و ساختن جایى كه خراب كرده‏اند، واجب نیست. ولى اگر آن كس كه نجس كرده بكند یا خراب كند، در صورت امكان باید پر كند و تعمیر نماید.

٩٠٣ اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند كه دیگر به آن مسجد نگویند، باز هم بنابر احتیاط واجب، نجس كردن آن حرام و تطهیر آن واجب است.

٩٠٤ نجس كردن حرم امامان علیهم‏السلام، حرام است. و اگر یكى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بى‏احترامى باشد، تطهیر آن واجب است. بلكه احتیاط واجب آن است كه اگر بى‏احترامى هم نباشد، آن را تطهیر كنند.

٩٠٥ اگر حصیر مسجد نجس شود، بنابر احتیاط واجب باید آن را آب بكشند. ولى چنانچه به واسطه آب كشیدن خراب مى‏شود و بریدن جاى نجس بهتر است، باید آن را ببرند. و اگر كسى كه نجس كرده ببرد، باید خودش اصلاح كند.

٩٠٦ بردن عین نجس مانند خون در مسجد اگر بى‏احترامى به مسجد باشد حرام است. و همچنین بردن چیزى كه نجس شده در صورتى كه بى‏احترامى به مسجد باشد حرام است.

٩٠٧ اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش كنند و سیاهى بكوبند و اسباب چاى در آن ببرند، در صورتى كه این كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشكال ندارد.

٩٠٨ بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند. و همچنین نباید صورت چیزهایى كه مثل انسان و حیوان روح دارد در مسجد نقش كنند، و نقاشى چیزهایى كه روح ندارد مثل گل و بوته، مكروه است.

٩٠٩ اگر مسجد خراب هم شود، نمى‏توانند آن را بفروشند یا داخل ملك و جاده نمایند.

٩١٠ فروختن در و پنجره و چیزهایى دیگر مسجد حرام است، و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد كنند، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد باید در مسجد دیگر مصرف شود. ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم نخورد مى‏توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.

٩١١ ساختن مسجد و تعمیر مسجدى كه نزدیك به خرابى مى‏باشد مستحب است. و اگر مسجد طورى خراب شود كه تعمیر آن ممكن نباشد، مى‏توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند. بلكه مى‏توانند مسجدى را كه خراب نشده براى احتیاج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند.

٩١٢ تمیز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است. و كسى كه مى‏خواهد مسجد برود، مستحب است‏خود را خوشبو كند و لباس پاكیزه و قیمتى بپوشد و ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد. و موقع داخل شدن به مسجد اول پاى راست و موقع بیرون آمدن اول پاى چپ را بگذارد. همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.

٩١٣ وقتى انسان وارد مسجد مى‏شود، مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا مستحب دیگرى هم بخواند كافى است.

٩١٤ خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت كردن راجع به كارهاى دنیا و مشغول صنعت‏شدن و خواندن شعرى كه نصیحت و مانند آن نباشد، مكروه است. و نیز مكروه است آب دهان و بینى و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد، و گمشده‏اى را طلب كند و صداى خود را بلند كند، ولى بلند كردن صدا براى اذان مانعى ندارد.

٩١٥ راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مكروه است. و كسى كه پیاز و سیر و مانند اینها خورده كه بوى دهانش مردم را اذیت میكند، مكروه است به مسجد برود.

نظرات() | نوشته: امید طاهرنژاد | یکشنبه 28 فروردین 1390 | ادامه مطلب...

 
صفحات دیگر
 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

درباره ما


لوگو

لوگو

تبادل لوگو
No Image No Image