تبلیغات
نماز جانان - شرایط مكان نمازگزار

امار و اطلاعات

  کل بازدید:
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل پست ها :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :
تبادل لوگو
 
No Image
شرایط مكان نمازگزار پیوند ثابت
مكان نمازگزار چند شرط دارد: شرط اول: آنكه مباح باشد.

٨٦٦ كسى كه در ملك غصبى نماز مى‏خواند، اگر چه روى فرش و تخت و مانند اینها باشد، نمازش باطل است. ولى نماز خواندن در زیر سقف غصبى و خیمه غصبى، مانعى ندارد.

٨٦٧ نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال دیگرى است بدون اجازه كسى كه منفعت ملك مال او مى‏باشد باطل است مثلا در خانه اجاره‏اى اگر صاحب خانه یا دیگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند نمازش باطل است و همچنین است اگر در ملكى كه دیگرى در آن حق دارد نماز بخواند مثلا اگر میت وصیت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند تا وقتى ثلث را جدا نكنند نمى‏شود در ملك او نماز خواند.


٨٦٨ كسى كه در مسجد نشسته، اگر دیگرى جاى او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگرى بخواند.

٨٦٩ اگر در جایى كه نمى‏داند غصبى است، نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا در جایى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده، نماز بخواند، و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است. مگر آنكه خودش غصب كرده باشد، كه در این صورت به احتیاط واجب، نمازش باطل است.

٨٧٠ اگر بداند جایى غصبى است ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است، و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل است.

٨٧١ كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه حیوان سوارى یا زین آن غصبى باشد، نماز او باطل است و همچنین است اگر بخواهد سواره نماز مستحبى بخواند.

٨٧٢ كسى كه در ملكى با دیگرى شریك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شریكش نمى‏تواند در آن ملك تصرف كند، و نماز بخواند.

٨٧٣ اگر با عین پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است. و همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد كه از مالى كه خمس یا زكاتش را نداده بدهد.

٨٧٤ اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلبا راضى نیست نماز خواندن در ملك او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان یقین كند كه قلبا راضى است نماز صحیح است.

٨٧٥ تصرف در ملك میتى كه خمس یا زكات بدهكار است‏حرام و نماز در آن باطل است مگر آنكه بدهكارى او را بدهند یا بنا داشته باشند بدون مسامحه بپردازند.

٨٧٦ تصرف در ملك میتى كه به مردم بدهكار است‏حرام، و نماز در آن باطل است. ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن میت معمول است، اشكال ندارد. و نیز اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند كه بدهى را بدهند، تصرفى كه غیر فروختن و از بین بردن مال باشد، اشكال ندارد.

٨٧٧ اگر میت قرض نداشته باشد، ولى بعضى از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند، تصرف در ملك او حرام، و نماز در آن باطل است. ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن میت معمول است، اشكال ندارد.

٨٧٨ نماز خواندن در مسافر خانه و حمام و مانند اینها كه براى واردین آماده است اشكال ندارد و اگر وثوق پیدا نشود كه صاحبش راضى است مشكل است ولى در غیر این قبیل جاها، در صورتى مى‏شود نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد، یا حرفى بزند كه معلوم شود، براى نماز خواندن اذن داده است مثل اینكه به‏كسى اجازه دهد در ملك او بنشیند و بخوابد كه از اینها فهمیده مى‏شود براى نماز خواندن هم اذن داده است.

٨٧٩ در زمین بسیار وسیعى كه از ده دور و چراگاه حیوانات است، اگر چه صاحبانش راضى نباشند، نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشكال ندارد. و در زمینهاى زراعتى هم كه نزدیك ده است و دیوار ندارد، اگر چه در مالكین آنها صغیر و دیوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئى اشكال ندارد.ولى اگر یكى از صاحبانش ناراضى باشند، تصرف در آن حرام و نماز باطل است.

٨٨٠ شرط دوم: مكان نمازگزار باید بى‏حركت باشد، و اگر به واسطه تنگى وقت‏یا جهت دیگر ناچار باشد در جایى كه حركت دارد مانند اتومبیل و كشتى و ترن نماز بخواند، به قدرى كه ممكن است باید در حال حركت چیزى نخواند، و اگرآنها از قبله به طرف دیگر حركت كنند به طرف قبله برگردد.

٨٨١ نماز خواندن در اتومبیل و كشتى و ترن و مانند اینها، وقتى ایستاده‏اند،مانعى ندارد.

٨٨٢ روى خرمن گندم و جو و مانند اینها، كه نمى‏شود بى‏حركت ماند، نماز باطل است.

٨٨٣ در جایى كه به واسطه احتمال باد و باران و زیادى جمعیت و مانند اینها اطمینان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، اگر به امید تمام كردن شروع كند، اشكال ندارد. و اگر به مانعى برنخورد، نمازش صحیح است. و در جایى كه ماندن در آن نماز نخواند، ولى اگر خواند نماز باطل نیست. و همچنین روى چیزى كه ایستادن و نشستن روى آن حرام است، مثل فرشى كه اسم خدا بر آن نوشته شده، باید نماز نخواند، ولى اگر خواند، صحیح است.

شرط سوم: آنكه در جایى كه سقف آن كوتاه است و نمى‏تواند در آنجا راست بایستد، یا به اندازه‏اى كوچك است كه جاى ركوع و سجود ندارد، نماز نخواند. و اگر ناچار شود كه در چنین جایى نماز بخواند، باید به قدرى كه ممكن است قیام و ركوع و سجود را بجا آورد.

٨٨٤ انسان باید رعایت ادب را بكند، و جلوتر از قبر پیغمبر و امام علیه‏السلام نماز نخواند. چنانچه نماز خواندن بى‏احترامى باشد، حرام است‏ولى نماز باطل نیست.

٨٨٥ اگر در نمازى چیزى مانند دیوار بین او و قبر مطهر باشد كه بى‏احترامى نشود اشكال ندارد، ولى فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه‏اى كه روى آن افتاده،كافى نیست.

شرط چهارم: آنكه مكان نمازگزار اگر نجس است به طورى تر نباشد كه رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد، ولى جایى كه پیشانى را بر آن مى‏گذارد اگر نجس باشد در صورتى كه خشك هم باشد، نماز باطل است، و احتیاط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلا نجس نباشد.

٨٨٦ بنابر احتیاط مستحب، باید زن عقب‏تر از مرد بایستد و جاى سجده او ازجاى ایستادن كمى عقب‏تر باشد.

٨٨٧ اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد، و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است كه نماز را دوباره بخوانند.

٨٨٨ اگر بین مرد و زن، دیوار یا پرده یا چیز دیگرى باشد، نمازشان صحیح است، و احتیاط مستحب هم در دوباره خواندن نیست.

شرط پنجم: آنكه جاى پیشانى نمازگزار از جاى زانوهاى او، بیش ازچهار انگشت بسته پست‏تر یا بلندتر نباشد، و احتیاط واجب آن است كه از سرانگشتان پا هم بیشتر از این پست و بلند تر نباشد.

٨٨٩ بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت، جایز نیست و احتیاط در نماز نخواندن در آنجا است. لیكن اگر خواند، نمازش باطل نیست.

٨٩٠ نماز خواندن در جایى كه تار و مانند آن استعمال مى‏كنند باطل نیست ولى گوش دادن به آنها حرام است.

٨٩١ در خانه كعبه و بر بام آن نماز واجب خواندن مكروه است ولى در حال ناچارى مانع ندارد.

٨٩٢ خواندن نماز مستحب در خانه كعبه و بر بام آن اشكال ندارد. بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند.

نظرات() | نوشته: امید طاهرنژاد | شنبه 27 فروردین 1390 | ادامه مطلب...

 
صفحات دیگر
 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

درباره ما


لوگو

لوگو

تبادل لوگو
No Image No Image